Osobowość pracowników a bezpieczeństwo w pracy.

Posted by

Współcześnie zauważa się wzrastającą liczbę wypadków przy pracy, co wiąże się z tematem, jakim jest bezpieczeństwo i higiena pracy.

Udowodniono, iż duży odsetek takich wypadków było spowodowanych nieodpowiednimi oraz niezgodnymi z przepisami bhp poznań zachowaniami pracowników, podczas wykonywanej pracy czy obowiązków. Istnieją nawet przypuszczenia, że takie zachowania odgrywają kluczową rolę podczas większości nieszczęśliwych zdarzeń w zakładzie pracy. Nie należy przy tym pozostawiać całkowicie bez winy czynników technologicznych lub organizacyjnych, które również są w tym temacie bardzo istotne. Sadzi się, iż na niewłaściwe zachowania podczas pracy, majce niekorzystne skutki, mają wpływ szczególnie takie elementy jak na przykład: sytuacja życiowa, bieżące problemy rodzinne, pogorszony stan zdrowia, praca w czasie choroby, stany emocjonalno – psychologiczne oraz cechy indywidualne pracowników. Zatem bezpieczeństwo i higiena pracy (za co odpowiada pracodawca, jak również za szkolenia w tym zakresie) to jedna sprawa, a działania indywidualne ludzi to druga. Żeby praca odbywał się bezpiecznie, poprawnie i bez obawy o pojawienie się ewentualnego niebezpieczeństwa, oba te człony muszą działać poprawnie.